Om föreningen

Finlands Rävfarmare r.f. (FRF) är en förening som bevakar de finländska rävfarmarnas ekonomiska intressen. Övrig intressebevakning sköts av Finlands Pälsdjursodlares Förbund. FRF kan vid behov även bevaka frågor gällande miljö, djurskydd och politik. 

FRF stöder de branschorgan som har yttersta ansvaret för de finländska rävfarmarnas globala konkurrenskraft, i första hand Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund (FPF). Ifall behov föreligger kan FRF dessutom väcka egna frågor. Till FRF:s uppgifter hör även att utveckla och ta initiativ till nytänkande inom rävfarmningen, både gällande själva produktionen samt marknadsföring och försäljning. FRF har inget egenintresse i dessa frågor utan verkar för att hålla samtliga delar av produktionskostnaderna på lägsta möjliga nivå och effektiviteten på produktutvecklingen och försäljning på absolut toppnivå. 

Till strategin hör att så direkt som möjligt påverka samarbetspartners och att ge konkreta förslag för att uppnå snabbt beslutsfattande. Till föreningens uppgifter hör även att verka för ekonomiskt ansvarstagande av branschens aktörer.