Händelser i Juni

15.6 Inledande allmänt möte
Kvalitetssortering, prispolitik samt säsongsfinansiering diskuterades.

17.6 Allmänt möte
Utsågs representanter från föreningen att ta kontakt med Saga Furs styrelse för diskussion kring kvalitetssortering och säsongsfinansiering.

18.6 Möte med Sagafurs styrelsemedlemmar

25.6 Sagafurs styrelsemöte