Till vår strategi hör att så direkt som möjligt påverka samarbetspartners och att ge konkreta förslag för att uppnå snabbt beslutsfattande. Föreningen arbetar även för att branschens aktörer tar ekonomiskt ansvar.

En förening för alla rävfarmare # 14ALL

FRF stöder de branschorgan som har yttersta ansvaret för de finländska rävfarmarnas globala konkurrenskraft, i första hand Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund (FPF).

Ifall behov föreligger kan FRF även väcka egna frågor. Till FRF:s uppgifter hör också att utveckla och ta initiativ till nytänkande inom rävfarmningen, både gällande själva produktionen samt marknadsföring och försäljning.

Bli medlem idag!

  • Aktuellt